Ons onderwijs

Kindcentrum Valkenhorst is een kindcentrum in Assen-Oost. Ons kindcentrum wordt iedere dag bezocht door ruim 170 leerlingen. Van buiten lijkt de Valkenhorst een kindcentrum als alle andere, maar eenmaal binnen is het gebouw sfeervol en uitnodigend.

Even lekker ravotten? Onder toezicht slingeren, met water spelen of sporten? Op ons schoolplein kan het allemaal! En daar zijn we maar wat trots op. Tussen het leren door even lekker kind zijn. Dat vinden we belangrijk. Want leren moet bovenal leuk zijn!

Veiligheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen 
Centraal in alles wat we doen staan de kernbegrippen veiligheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. We zorgen ervoor dat alle kinderen hun dag doorbrengen in een gestructureerde en voorspelbare omgeving.

Religies en culturen 
Op de Valkenhorst is ruimte en aandacht voor verschillende religies en culturen. Ook ons cultureel erfgoed vinden we erg belangrijk. Ons kindcentrum bevindt zich in een woonwijk met een enorme geschiedenis. Daar verdiepen we ons dan ook graag in. 

Talenten 
Ons doel is om een leerling zo te begeleiden dat het zich optimaal kan ontwikkelen. Of dat nou binnen de kernvakken zoals rekenen en taal is of ergens anders: talenten zijn er om ontwikkeld te worden. Daarom besteden we ook aandacht aan kunstzinnige vakken, aan techniek, aan sport en hebben we een eigen bibliotheek met meer dan 4000 boeken!

Samen leren 
Op ons kindcentrum werken we graag groepsdoorbrekend. We gaan immers allemaal naar hetzelfde kindcentrum. Dat betekent dat we regelmatig alle groepen door elkaar mengen, bijvoorbeeld tijdens de viering van een feestdag. En met behulp van tutorlezen lezen leerlingen van groep 8 met kinderen uit groep 3 en lezen de leerlingen uit groep 7 de kleuters voor.

Kennismaken met Kindcentrum Valkenhorst?
Maak een afspraak via 0592-820630 of directie@kindcentrum-valkenhorst.nl
 

<iframe allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/r-4FaldyH-A" width="560"></iframe>