Academische opleidingsschool voor studenten

Kindcentrum Valkenhorst is een academische opleidingsschool. Dat betekent dat wij investeren in het opleiden van studenten. Studenten kiezen voor onze school, omdat ze goede praktijkvoorbeelden treffen en wij de studenten een rijke leeromgeving kunnen bieden. Onze school profiteert daarnaast weer van de studenten doordat zij de nieuwste kennis over onderwijs onze school inbrengen.

Wat is een academische opleidingsschool precies?
Op een academische opleidingsschool is praktijkonderzoek belangrijk om het onderwijs voortdurend te verbeteren en te vernieuwen. Dit wordt gecombineerd met het opleiden van (nieuwe) leerkrachten.
Alle derdejaars en vierdejaars studenten van de lerarenopleiding die bij ons stage lopen doen hier ook onderzoek. Onderzoek wat aansluit bij de dagelijkse praktijk in het onderwijs.
Op een academische opleidingsschool zijn vaak meer studenten aanwezig dan op een reguliere basisschool. Wij bieden een rijke leeromgeving en veel ontwikkelmogelijkheden, passend bij de leerwensen van de student. Studenten worden begeleid door onze opleider in de school (Oplis) meester David (leerkracht groep 7). Hij begeleidt de studenten en maakt de koppeling tussen de aangeboden theorie vanuit de opleiding en de praktijk binnen onze school.

Onze school is onderdeel van de Academische Opleidingsschool Primair Onderwijs Noord-Nederland (AOS PO NN). Hierin zitten schoolbesturen en scholen uit Noord Nederland.