Zorg

Op Kindcentrum Valkenhorst doen we er alles aan om de kinderen op ons kindcentrum zo goed mogelijk te begeleiden. We werken daarom handelingsgericht, wat betekent dat we een oplossingsgerichte houding hebben waarbij we kijken naar de totale ontwikkeling van een kind en rekening houden met zijn of haar onderwijsbehoeften.

Op ons kindcentrum besteden we extra aandacht en zorg aan het ontwikkelen van een zelfstandige werkhouding en het goed kunnen samenwerken. Ook besteden we naast vakken als rekenen, techniek en wereldoriëntatie extra veel tijd en aandacht aan taal.

Mocht een kind een specifieke onderwijsbehoefte hebben, dan wordt de extra hulp zo veel mogelijk door de groepsleerkracht zelf gedaan. Deze kent het kind immers het beste. Ook leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn kunnen rekenen op extra begeleiding, door middel van een uitdagend onderwijsaanbod. Zo zorgen we voor verdieping en verbreding.

Op Kindcentrum Valkenhorst kunnen we kinderen extra begeleiden door de extra handen in de klas. Zo werken we met een onderwijsassistent en zijn er naast pabostudenten ook mbo-studenten van de opleiding tot onderwijsassistent te vinden op ons kindcentrum.