Leerafdeling voor studenten

Samenwerkend leren en leren van elkaar. Dat zijn de uitgangspunten van de Leerafdelingen bij Plateau Integrale Kindcentra. Jaarlijks loopt een grote groep studenten van het Drenthe College uit Assen onder begeleiding stage op Kindcentrum Valkenhorst.

De nadruk van de stage ligt op het kennismaken met het beroep in de praktijk, de doelgroep en het werken in een team. De studenten van het Drenthe College lopen mee in de groepen en helpen bij de uitvoering van de lessen. Ze volgen op de woensdagmiddag lessen op Kindcentrum Valkenhorst in een eigen ruimte. De lessen op de woensdagmiddag worden verzorgd door een docent van het Drenthe College, maar ook zijn er soms gastlessen van het team van Kindcentrum Valkenhorst, is er ruimte voor intervisie, vergaderen, etc. Kortom, leren van en met elkaar!