Opvang op ons kindcentrum

Plateau Kinderopvang biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar in Assen. Denk aan voor- en naschoolse opvang, maar ook aan peuteropvang en kinderdagopvang. De opvanglocaties zijn nagenoeg allemaal gevestigd in de Plateau Kindcentra. Zo ook op Kindcentrum Valkenhorst in Assen-Oost. 

Op Kindcentrum Valkenhorst wordt dus niet alleen onderwijs gegeven, maar ook opvang aangeboden. De mogelijkheden daarin zijn groot. Bij Plateau Kinderopvang kun je kiezen voor vaste dagen, maar ook voor een meer flexibele vorm van kinderopvang. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van het zogenoemde VVE-aanbod.

Meer informatie
Meer informatie over kinderopvang op Kindcentrum Valkenhorst is te vinden op de website van Plateau Kinderopvang. Daar zijn ook de GGD-rapportages van de locatie te vinden. Meer weten over de verschillende vormen van opvang? Bekijk ook dan de website van Plateau Kinderopvang.